خانه / اخبار / Access Control / کنترل دسترسی بی‌سیم

کنترل دسترسی بی‌سیم

با توجه به اهمیت ارتقاء عملکرد و بهره‌وری سیستم‌های کنترل دسترسی، اولین عامل برای ارتقاء این سیستم‌ها به حالت وایرلس (بی‌سیم) مجاب کردن مسئولین و سازمان‌ها از طریق آگاهی دادن به آن‌ها است. یکی از بزرگترین امتیازات سیستم‌های بی‌سیم صرفه‌جویی در مصرف انرژی است که بسیاری از افراد از آن مطلع نیستند. از اینرو، یک نظرسنجی در ارتباط با ارتقاء عملکرد این سیستم‌ها و با هدف آگاهی از مزایای ارتقاء انجام شد که در این مقاله به‌طور مفصل به نظرسنجی و نتایج و نکات مهم آن پرداخته شده است.

بازار کنترل دسترسی همچنان بکر باقی مانده است. بر اساس یک نظرسنجی که ایفسک گلوبال در بین شرکت‌های بزرگ و کوچک بعمل آورده است، مشخص شد که تنها ۶% شرکت‌ها از سیستم‌های تماماً بی سیم بهره می‌برند. علاوه بر آن، ۱۷% اماکن نیز از راهکارهای ترکیبی استفاده نموده و ترکیبی از سیستم‌های کنترل دسترسی سیمی و بی‌سیم را بکار گرفته‌اند.
در پاسخ به این پرسش که “آیا در حال حاضر سازمان/شرکت شما از سیستم‌های کنترل دسترسی الکترونیک بهره می‌برد؟” جواب‌ها به صورت زیر بودند:
• ۲۱%-خیر، در حال حاضر سیستم کنترل دسترسی الکترونیک نداریم
• ۱۷%- بله، سیستمی مرکب از درهای سیمی و بی‌سیم که از کارت یا برچسب استفاده می‌کنند
• ۵۶%- بله، سیستم سیمی معمولی که از کارت یا برچسب بهره می‌برد
• ۶%- بله، سیستم کنترل دسترسی تماما بی‌سیم با استفاده از کارت یا برچسب در اختیار داریم

این حجم کوچک بکارگیری سیستم‌های بی‌سیم، بوضوح اقبال خوبی برای تولیدکنندگان این حوزه است. اما باید توجه نمود که حوزه کنترل دسترسی یک بازار بسیار رقابتی است و بر طبق پاسخ شرکت کنندگان در نظرسنجی مشخص گشته است که از محصولات ۱۹ تولیدکننده مختلف استفاده نموده که تی.دی.اس.آی، آساابلوی ، پکستون و غیره را شامل می‌شود.
خریدار کیست؟
بخش عمده‌ای از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، امنیت بالاتر کنترل دسترسی نسبت به کلیدهای متداول را تأیید کردند. ۵۹% شرکت کنندگان ابراز داشتند سازمان‌هایی که همچنان از کلیدهای متداول استفاده می‌کنند عملاً خود را در معرض خطری بزرگ و البته بی مورد قرار می‌دهند.
در پاسخ به این پرسش نیز که “تا چه حد معتقدید سازمان‌هایی که از کلیدهای متداول استفاده می‌کنند خطری بزرگ را متوجه خود می‌کنند؟” جواب‌ها عبارت بودند از:
• ۳۰%- بشدت موافقم
• ۳۱%-تا حدی موافقم
• ۲۱%-نظری ندارم
• ۱۲%-تا حدی مخالفم
• ۶%-بشدت مخالفم
بخش بزرگی از این خطر بر دوش شرکت‌های کوچک سنگینی می‌کند. تنها ۱۴% شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ کارمند دارند از کنترل دسترسی الکترونیک بی بهره‌اند، در مقابل ۴۳% شرکت‌های کوچک چنین وضعیتی دارند. در این نظرسنجی حتی یک مورد از شرکت‌های کوچکی که کمتر از ۵۰ کارمند داشتند، از کنترل دسترسی بی‌سیم استفاده نمی‌نمودند.
شرکت‌هایی که از قفل‌های قدیمی استفاده می‌کنند نیز بر جسب درصد به صورت زیر بودند:
• ۱۴%- شرکت‌هایی با بیش از ۵۰ کارمند که کنترل دسترسی الکترونیک در اختیار ندارند.
• ۴۳%شرکت‌هایی با کمتر از ۵۰ کارمند که کنترل دسترسی الکترونیک در اختیار ندارند.
با اینحال حدود ۴ مورد از هر ۵ شرکت کننده ( ۷۹%) معتقدند که بکارگیری کنترل دسترسی الکترونیک در شرکت‌های کوچک ظرف چند سال آینده اوج خواهد گرفت.

مشکلات دسترسی سیمی

سیستم‌های سیمی متداول که از کارت عبور یا برچسب استفاده می‌کنند، جزو راهکارهای بسیار پرطرفدار بوده و ۷۱% شرکت‌هایی که از کنترل دسترسی الکترونیک استفاده می‌کنند را شامل می‌گردد، اما نکته اینجاست که تمام کاربران از سیستم سیمی خریداری شده‌شان رضایت ندارند.
در پاسخ به این پرسش که بزرگترین شکایتی که از سیستم فعلی خود دارند چیست، ۳۰% افرادی که صاحب سیستم سیمی بوده‌اند هزینه‌ بسیار زیاد گسترش سیستم و ۸% افراد، خرابی‌های مکرر آن را از معایب سیستم می‌دانستند و ۱۱% معتقد بودند که پیچیدگی زیاد و هزینه‌ بالای نصب جزو معایب آن محسوب می‌گردد.
حتی بین آندسته از کاربرانی که از بکارگیری سیستمی تماماً سیمی ابراز خرسندی می‌کردند، ۸۰% معتقد بودند که سیستم بی‌سیم احتمالاً زحمت آن‌ها را کمتر می‌کند.
در این نظرسنجی جواب افراد به این پرسش که “بزرگترین شکایت شما از سیستم سیمی متداول مبتنی بر کارت یا برچسب، چیست؟” به صورت زیر بود:
• ۴۰%-شکایتی از سیستم فعلی نداریم
• ۳۰%-هزینه گسترش آن بسیار بالا است
• ۱۱%-نصب و راه اندازی آن گران و پیچیده بود
• ۸%-بیش از حد خرابی دارد
• ۵%-کاربری آن بسیار سخت است
• ۳%-دیگر قدیمی شده است
• ۳%-بروزرسانی آن مشکل است

دسترسی بی‌سیم : انتظارات و واقعیت‌ها

 ۰۹_gra_edited_0 کنترل دسترسی بی‌سیم کنترل دسترسی بی‌سیم 09 gra edited 0

در حال حاضر تنها حدود یکی از هر پنج شرکت از مزیت کنترل دسترسی بی‌سیم بهره‌مند است. چرا؟
از بین دو عامل آسایش و امنیت، عامل دوم همواره باید اولویت داشته باشد. ۱۸% شرکت‌کنندگانی که صاحب سیستم‌های سیمی یا غیر الکترونیکی بودند معتقدند که سیستم‌های کنترل دسترسی بی‌سیم نسبت به سیستم‌های سیمی از امنیت کمتری برخوردار هستند.
هرچند با توجه به اینکه تنها ۱% “بشدت مخالف” این نظر بودند، نمی‌توان آن را اثرگذار دانست.
مسلماً افرادی که در حال حاضر از سیستم‌های بی‌سیم استفاده می‌کنند جایگاه بهتری برای اظهار نظر در مورد کیفیت آن دارند. سه چهارم این دست شرکت کنندگان که حداقل بخشی از سیستم‌هایشان مبتنی بر فناوری بی‌سیم بود، موافق بودند که سیستم‌های بی‌سیم حداقل به اندازه سیستم‌های متداول و قدیمی امنیت دارند. در نهایت تنها ۷% مخالف بودند آن هم “تا حدی”.
پاسخ شرکت کنندگان در نظرسنجی به این پرسش که “آیا سیستم‌های بی سیم حداقل به اندازه سیستم‌های سیمی قدیمی مبتنی بر کارت یا برچسب امنیت دارند؟” عبارت بود از:
• ۴۸%-شرکت کنندگان موافق که فاقد کنترل دسترسی بی‌سیم بودند
• ۷۳%-شرکت کنندگان موافق دارای کنترل دسترسی بی‌سیم
در نهایت این امر از کمبود آگاهی در این صنعت خبر می‌دهد.
کریس بون معاون بخش راهکارهای کنترل دسترسی شرکت آساابلوی در این رابطه می‌گوید : “در حال حاضر محصولات بی‌سیم در این صنعت، تأییدیه‌های لازم برای انواع درب‌های امنیتی چه در محیط‌های داخلی و چه خارجی را دارا هستند.” سپس ادامه می‌دهد : “برای مثال یکی از محصولات شرکت ما تمامی استانداردهای لازم برای درهای خروج اضطراری مدارس، استادیوم‌ها و دیگر اماکن عمومی را دارا است.”
علاوه بر این، ۶۸% کسانیکه از محصولات بی‌سیم استفاده نمی‌کنند نمی‌دانند که این محصولات نسبت به انواع مغناطیسی خود از مصرف انرژی بسیار پایین‌تری برخوردار هستند. نزدیک به نیمی از همان گروه از این مزایای کنترل دسترسی بی‌سیم نیز بی اطلاع هستند از جمله اینکه: هزینه کمتری برای نصب و راه اندازی نسبت به کنترل دسترسی سیمی دارند (۴۹%)، برای ساختمان‌هایی که دارای درب‌های متعدد هستند، بسیار مناسب می‌باشند(۴۵%) و قادرند از چندین فناوری آر.اف.‌آی‌.دی پشتیبانی کنند(۴۲%).
بسیاری از کاربرانی که از سیستم‌های تمام سیمی استفاده می‌کنند از تنوع بالای کاربردهای کنترل دسترسی بی‌سیم بی خبر بودند. کاربردهایی که شامل جایگزینی کلیدهای مکانیکی نصب شده روی ریل سرور و محفظه‌های آن (۳۰%) و پتانسیل پیاده‌سازی ترکیبی آن در کنار قفل‌های مکانیکی(۶۵%) می‌شود.
درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی که از سیستم‌های بی‌سیم بی بهره و از مزیای ذکر شده بی اطلاع بودند، عبارت است از:
• ۶۸%-کنترل دسترسی بی‌سیم مصرف انرژی بسیار کمتری نسبت به قفل‌های مغناطیسی دارد.
• ۶۵%-کنترل دسترسی بی‌سیم را می‌توان با قفل‌های مکانیکی ترکیب نمود.
• ۶۱%-کنترل دسترسی بی‌سیم قابلیت پیاده‌سازی در کنار سیستم‌های کنترل دسترسی سیمی را دارا هستند.
• ۴۹%-کنترل دسترسی بی‌سیم ارزان‌تر و نصب و راه‌اندازی آن ساده‌تر از کنترل دسترسی سیمی است.
• ۴۵%-کنترل دسترسی بی‌سیم مخصوصاً مناسب اماکنی با درب‌های متعدد است.
• ۴۲%-کنترل دسترسی بی‌سیم از چندین فناوری آر.آف.‌آی.‌دی پشتیبانی می‌کند.
• ۳۰%-کنترل دسترسی بی‌سیم علاوه بر قفل درب‌ها می‌تواند جایگزین قفل‌های مکانیکی نصب شده بر روی ریل‌های سرور و محفظه‌های آن‌ها شود.

سیستم‌های بی سیم و رضایتمندی مشتریان

نظرسنجی بعمل آمده نشان می‌دهد که مدیران اماکن، ارائه دهندگان تجهیزات و نصابان در مواجهه با سیستم‌های کنترل دسترسی بی‌سیم با مشکلات کمتری مواجه می‌شوند. ۵۷% از شرکت کنندگانی که جزو کاربران یا نصابان کنترل دسترسی بی‌سیم بودند اظهار داشتند تا کنون با سیستم‌های فعلی شان هیچ مشکلی نداشته‌اند. این رقم برای کاربران سیستم‌های سیمی متداول ۴۳% است.
بیشترین نارضایتی‌هایی که از سیستم‌های بی‌سیم وجود دارد در رابطه با پیچیدگی نصب (۲۱%) و هزینه‌ی بالای نگهداری (۱۴%) بوده است.
درصد کاربرانی که اعلام داشته اند تا کنون مشکلی با سیستم فعلی خود (بی سیم یا سیمی) نداشته‌اند به صورت زیر بود:
• ۵۷%-افرادی که کاربر یا نصاب کنترل دسترسی بی‌سیم هستند.
• ۴۳%-افرادی که کاربر یا نصاب کنترل دسترسی‌های متداول هستند.
اما این اعتراض چندان وارد نیست، چراکه تجهیزات بی‌سیم نیازی به کابل‌کشی نداشته و همچنین شرکت‌ها برای گسترش دادن سیستم کنترل دسترسی خود نیازی به خدمات گران یک متخصص برق نخواهند داشت.
کریس بون در این رابطه توضیح می‌دهد که :”ما در قالب ویدئویی که در یوتیوب موجود است، نشان دادیم که چطور یک تکنسین برق می‌تواند ظرف یک دقیقه و پنجاه و هشت ثانیه! تمام فرآیند نصب را بطور کامل انجام دهد.”

باتری‌های بهتر

یک باور عمومی (که البته بیشتر سوءتفاهم است) در بین کاربران سیستم‌های متداول وجود دارد مبنی بر اینکه عمر باتری در سیستم‌های بی‌سیم بزرگترین نقطه ضعف آن‌ها محسوب می‌گردد. نزدیک به ۶۵% از شرکت کنندگان بر این باورند که باتری‌ها به سرعت خالی می‌شوند.
در اینجا می‌توان این نتیجه را گرفت که ظاهرا ذهنیت متخصصین امنیتی چند سالی از دنیای واقعی عقب مانده است. همانند همه‌ی فناوری‌های نوین، سیستم‌های اولیه با مشکلات کمرشکنی مواجه بودند و این موضوع حقیقت داشت که باتری‌ها اغلب خالی می‌شدند، اما در عین حال برترین تولیدکنندگان، همواره این دست مشکلات را به زانو درآورده‌اند.
یکی از نصابانی که بصورت تخصصی در زمینه بی‌سیم فعال است در این باره می‌گوید :”بنظر مردم تجهیزات سیمی را ترجیح می‌دهند. البته من متوجه هستم که دستگاه‌های بی‌سیم احتمالاً در گذشته با نواقصی همراه بودند، اما با توجه به باتری‌های امروزی که دو سال تمام کار می‌کنند و عملکردشان بخوبی خط برق شهری است، درک این مسئله که چرا مردم هنوز به این سمت هجوم نیاورده‌اند سخت است.”
در حقیقت برعکس آنچه تصور می‌شود، امروز باتری محور بودن سیستم‌های بی‌سیم در مقایسه با سیستم‌های سیمی یکی از نقاط قوت اصلی آن بحساب می‌آید. علت آن نیز ساده است : هزینه‌ی انرژی.

صرفه‌جویی در انرژی و هزینه

ذهن مدیران امنیتی همانطور که از اسمش هم پیدا است! بطور سنتی تنها درگیر مسئله‌ی امنیت بوده است. اما در سالیان اخیر امور اساسی‌ای چون حفاظت از کارکنان و اموال با اضافه شدن هدف‌های دیگری کامل‌تر شده است.
امروزه مدیریت امنیت شامل عناصری چون خدمات مشتریان، راحتی کارکنان و کنترل هزینه‌ها نیز می‌شود که بطور فزاینده‌ای با امر کنترل ساختمان در هم تنیده است. بهره‌وری بیشتر در زمینه پیاده سازی فناوری‌ها می‌تواند هزینه‌ها را بشدت کاهش دهد و از این طریق بخش امنیت را به یک مرکز هزینه برای بهبود عملکرد تجاری مبدل نماید.
این مطلب در نظرسنجی پوشش داده شده است. طبق نظر ۳۵% از متخصصین امنیتی کاهش مصرف انرژی، نقش “بسیار مهمی” در امورات محوله ایشان داشته و برای ۴۴% نیز “به نسبت مهم” تلقی شده است. محصولات کنترل دسترسی بی‌سیم می‌توانند در رسیدن به این هدف یاری نمایند.
کریس بون همچنین می‌گوید :”نتایج یکی از آخرین مطالعات ما پیرامون هزینه انرژی نشان می‌دهد که در یک بلوک خوابگاهی دانشجویی که دارای ۱۰۰۰ لنگه درب می‌باشد، مدیران امنیتی از طریق کاهش هزینه‌های نگهداری و انرژی قادرند بیش از ۱۲۰۰۰ یورو در سال صرفه‌جویی نمایند.” و ادامه می‌دهد :”نصب کنترل دسترسی بی‌سیم یکی از راه‌هایی است که می‌توان از آن طریق مدیران ارشدی را که بدنبال کاهش هزینه‌ها هستند، تحت تاثیر قرار داد.”
پاسخ متخصصین به این پرسش که “بعنوان یک متخصص امنیتی تا چه میزان به کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش مبلغ قبض برق اهمیت می‌دهید؟” عبارت بود از:
• ۲۳%-اهمیت کمی دارد
• ۳۳%-نسبتا مهم است
• ۴۴%-بسیار مهم است
علت آن است که قفل‌های مغناطیسی برای اینکه کارایی خود را حفظ کنند باید دائما به برق متصل و روشن باشند. در مقابل قفل‌های بی‌سیم، فقط هنگامی فعال می‌شوند که در معرض کلیدهای دیجیتالی قرار ‌می‌گیرند.
با اینحال در مجموع ۳۲% از کاربران سیستم‌های سیمی از مصرف بسیار پایین‌تر انرژی سیستم‌های بی‌سیم بی خبر هستند.

سیستم را باید ارتقاء داد یا خیر؟

از شرکت کنندگان پرسیده شد که آیا از ارتقای سیستم موجودشان نگرانی دارند، که ۳۵% از آنان نگرانی خود را احتمال بالا بودن بیش از حد هزینه نصب و ۱۶% هزینه‌ی بالای نگهداری اعلام کردند در حالی که ۲۶% معتقد بودند که هر سیستم جدید و تازه وارد بیش از حد دچار خرابی می‌شود. ۳۷% نیز بیان داشتند که کار ترکیب سیستم‌ فعلی با سیستم جدید پیچیده و سردرگم کننده خواهد بود.
شرکت کنندگان به پرسش “با کدامیک از این گفته‌ها پیرامون ارتقا به سیستم بی‌سیم و کنترل دسترسی مبتنی بر باتری موافق هستید؟” اینگونه پاسخ دادند که:
• ۶۵%-عمر باتری مشکل ساز خواهد بود.
• ۳۷%-ترکیب سیستم فعلی با سیستم بی‌سیم پیچیده و سردرگم کننده خواهد بود.
• ۳۵%-هزینه نصب آن بسیار بالا است.
• ۱۶%-هزینه نگهداری آن بسیار بالاست.
• ۲۶%-دفعات خرابی آن زیاد خواهد بود.
تقریا نیمی(۴۷%) از کسانی که کاربر سیستم‌های متداول قدیمی هستند، ابراز داشتند که امر ارتقای سیستم‌هایشان را مد نظر قرار خواهند داد اما در حال حاضر چیز زیادی از سیستم جدید نمی‌دانند. بنابراین کار اطلاع رسانی و رفع دغدغه‌های موجود در بازار باید در اولویت‌های تولیدکنندگان حوزه‌ی بی‌سیم قرار گیرد.
۱۰% از شرکت کنندگان که از سیستم‌های سیمی بهره می‌برند برنامه‌هایی برای ارتقای سیستم‌هایشان داشته که البته این برنامه‌ها جزو اولویت‌هایشان نیست. ۶% نیز به زودی طی زمان ۶ تا ۱۲ ماه به ارتقای سیستم خواهند پرداخت.
شرکت کنندگان در باسخ به این پرسش که “تا چه میزان علاقمندید سیستم خود را تا رده‌ی کاملا بی‌سیم ارتقا دهید؟” اعلام کردند:
• ۳%-قطعاً ظرف ۶ تا ۱۲ ماه آینده ارتقا داده خواهد شد.
• ۱۱%-قطعاً ارتقا داده خواهد شد اما جزو اولویت‌ها نیست.
• ۴۷%-این کار مد نظر قرار خواهد گرفت اما اطلاع کافی از آن ندارم.
• ۳۹%-علاقه‌ای به ارتقا نداشته و سیستم‌های فعلی عملکرد مطلوبی دارند.
از ایشان سوال شد که چه عاملی می‌تواند بیشترین تاثیر را در مجاب کردن شما برای ارتقا به سیستم ‌بی‌سیم داشته باشد که بسیاری از آنها نصب آسان را عامل اصلی دانستند (۳۹%).
در ادامه، پاسخ‌های دیگر نیز بدین ترتیب داده شد : امکان ترکیب با سیستم‌های فعلی(۲۱%)، وجود انتخاب از بین قفل‌های مختلف که بتوان برای انواع درب‌ها مورد استفاده قرار داد(۱۴%)، قابلیت استفاده از فناوری امن آر.‌اف.‌آی.‌دی(۱۴%) و در آخر امکان دسترسی و مدیریت از راه دور(۱۲%).
پاسخ شرکت کنندگان به اینکه “جذابیت اصلی کنترل دسترسی بی‌سیم برای شما چه بوده است/می‌تواند باشد؟” عبارت بود از:
• ۳۹%-نصب آسان
• ۲۱%-ترکیب آسان آن با سیستم کنترل دسترسی موجود
• ۱۴%-وجود انواع قفل‌ها که بتوان از بین آن‌ها مورد مناسب را انتخاب نمود
• ۱۲%-امکان مدیریت و دسترسی از راه دور
• ۱۴%-امکان استفاده از فناوری امن آر‌.اف.‌آی.‌دی
تنها ۱۷% از افراد شرکت کننده در نظرسنجی جزو کاربران کنترل دسترسی الکترونیک بودند که از آن به جز برای حفاظت از درب‌ها، برای حفاظت از نقاط دسترسی (تجهیزات ارائه شبکه بی‌سیم) نیز بهره ‌می‌برند. بنظر یک بازار پنهان اما بزرگ در این بخش نوپای بازار وجود دارد چراکه ۷۳% از کاربران علاقمند حفاظت از تجهیزاتی چون ریل‌های نگهداری سرور و محفظه‌های مربوطه را به کمک قفل‌های دسترسی الکترونیک تقویت نمایند. چنین محصولاتی در حال حاضر برای انجام این کار در بازار موجود هستند.

مروری بر نتایج نظرسنجی و نکات کلیدی آن

– کمتر از یک چهارم شرکت‌های حاضر در نظرسنجی بطور کامل یا نسبی از سیستم کنترل دسترسی بی‌سیم بهره ‌می‌برند که این رقم برای شرکت‌های کوچک‌تر حتی کم‌تر نیز خواهد بود.
– تقریباً نیمی از کاربرانی که از کنترل دسترسی بی‌سیم استفاده نمی‌کنند، از چند و چون محصولات بی‌سیم بی اطلاع بوده و نمی‌دانند که نصب و بهره برداری از آن ارزان‌تر از کنترل دسترسی سیمی است.
– ۸۰% از مدیران امنیتی کاهش مصرف انرژی را مهم تلقی می‌کنند.
– حدود یک سوم از شرکت کنندگانی که از سیستم‌های دسترسی سیمی استفاده می‌کنند از مصرف انرژی پایین‌تر سیستم‌های بی‌سیم بی خبرند.
– در بین شرکت‌های حاضر پر طرفدارترین محرک برای ارتقا به کنترل دسترسی بی‌سیم سادگی در نصب و قابلیت ترکیب آن با سیستم‌های موجود اعلام شده است.
– برای ارتقا به کنترل دسترسی بی‌سیم بیشترین نگرانی‌های مشترک پیرامون احتمال مختل شدن عملکرد سیستم‌های فعلی(۶۵%) و ترس از هزینه‌ها(۵۶%) وجود داشت.
– اطلاع رسانی به اهالی بازار امنیت و آگاه سازی ایشان پیرامون مزایای کنترل دسترسی بی‌سیم باید در صدر اولویت‌های تولیدکنندگان حوزه‌ی بی‌سیم قرار گیرد.

پیشنهاد برای مطالعه:

جدیدترین سرور دل با پردازنده برادول اینتل

جدیدترین سرور دل با پردازنده برادول اینتل

نمایشگاه ISS

تونل تست دوربین در نمایشگاه ISS سال ۱۳۹۵