خانه / مقالات / Fire Alarm / نمونه طراحی مقدماتی سیستم اعلام حریق

نمونه طراحی مقدماتی سیستم اعلام حریق

اهداف  سیستم اعلام  حریق

۱-حفاظت اصولی از جان کارکنان  و اموال مرکز و اطلاع‌رسانی بهنگام در حوادث آتش سوزی

۲-اجرای اصولی مسئولیت قانونی مدیران مرکز و کاهش نرخ  بیمه آتش سوزی

۳-اعمال استانداردهای آتش نشانی ،NFPA  ،  مقررات ملی ، پیاده سازی  الزامات ISO   و OHSAS

fire-alarm نمونه طراحی مقدماتی سیستم اعلام حریق نمونه طراحی مقدماتی سیستم اعلام حریق fire alarm

تشریح سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر از جدیدترین انواع سیستم های اعلام حریق است که افزون بر رفتار هوشمندانه در کشف حریق  ، باعث افزایش سرعت در اطلاع رسانی و تعیین دقیق مکان حریق  ، قادر به انجام سایر عملیات وصل یا قطع سایر تجهیزات مورد نیاز پس از کشف حریق است  و برای ساختمان های بزرگ  از طریق شبکه و اتصال آن به یک مرکز  کاربرد مناسبتری دارد لذا برای ساختمان  این مرکز  تجهیزات آدرس پذیر استفاده شده است .

سیستم اعلام حریق ساختمان مرکز نانو مترولوژی  ترکیبی از سیستم اعلام حریق نوع آدرس پذیر و سیستم آنالیز کننده هوا محیطی میباشد .

کلیه اماکن  ساختمان و تاسیسات مرتبط به دتکتورهای دودی و حرارتی آدرس پذیر تجهیز میگردد و آزمایشگاهها و مرکز DATA CENTER  افزون بر آن به سیستم مسقل آنالیز کننده هوا  و کشف سریع دود و تشخیص آلایندگی بیش از حد هوا  تجهیز خواهد شد .

۱- تابلوی کنترل مرکزی :

تابلوی کنترل مرکزی سیستم اعلام حریق برای دریافت سیگنال های ارسالی از سوی شستی ها و آشکار ساز های اتوماتیک و راه اندازی هشدار دهنده های دیداری و شنیداری و نیز تعیین محل وقوع حریق و در مجموع مدیریت و اداره کل سیستم نقش اصلی را بعهده دارد .

تابلو کنترل سیستم اعلام حریق  در اتاق مرکز کنترل سیستم های حفاظتی روی دیوار  یا در رک فلزی  مخصوص  نصب میگردد . در این سیستم تمامی آشکار ساز ها ، شستی ها و آژیر ها (تا ۱۵۰ دستگاه ) در یک حلقه با حداکثر ۱۲۰۰ متر  طول منطقه وسیعی را پوشش می دهد و در قالب یک مدار حلقوی به تابلوی مرکزی متصل می شوند .

در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر  حسگر ها با مرکز کنترل دائم در تعامل ( INTERACTIVE ) هستنند و بطور مستمر وضعیت هر دتکتور  را به مرکز گزارش میدهند.

حسگر های آدرس پذیر وضعییت هوای هر مکان را بر حسب مقدار آلودگی طبیعی از غیر طبیعی با تطبیق در حافظه درونی تشخیص و با کمترین خطای ممکن ابتدا آژیر مقدماتی و سپس آژیر اصلی را فعال میسازد.

حافظه ثبت وقایع در این سیستم به منظور بررسی حدفاصل زمان کشف و زمان عملیات اطفاء برای بازرس حریق بسیار سودمند است .

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر پیشنهادی دارای قابلیت ۴  لوپ است و هر لوپ میتواند تا ۱۵۰ دتکتور یا تجهیزات واسط را متصل نماید و بر اساس استاندارد EN54   مجموعا” تا ۵۱۲ دتکتور یا تجهیزات واسط را به یک مرکز کنترل مرتبط می نماید

وبا توجه به قابلیت شبکه شدن مراکز کنترل به یکدیگر توسعه پذیری سیستم در مرکز  تا ۲ مرکز کنترل و ۱۰۲۴دتکتور یا تجهیزات واسط میسر است .

افزون بر آن سیستم اعلام حریق آدرس پذیر قابلیت تلفیق با سیستم متعارف را داراست وبه تجهیزات واسط میتوان از دتکتورهای متعارف در لوپ آدرس پذیر بهره برداری نمود.

۲-آشکار ساز های آدرس پذیر  :

آتش با دود ،حرارت و شعله همراه است و آشکار سازهای اتوماتیک با حس کردن هر یک از این اثرات می توانند به وقوع آتش سوزی پی برند.

بر همین اساس آشکار سازها در سه گروه کلی حساس به دود ، حرارت و آتش و ترکیبی از  دود وحرارت و یا حرارت و آتش ساخته میشوند و در این ساختمان متناسب با محل و مواد سوختنی و منشاء عمده دود یا حرارت از آشکار سازهای دودی و حرارتی استفاده خواهد شد  .

در این مرکز  بر پایه استاندارد از آشکارساز های کشف دود فتو الکتریک  آدرس پذیر در اماکن مختلف   استفاده گردیده و هر آشکار ساز دود فتو الکتریک حداکثر ۵۰ متر مربع فضای بسته و  مسقف با ارتفاع ۱-۴ متر را  پو شش میدهد .

از آشکار ساز های کشف حرارت آدرس پذیر در محیط های پر حرارت و موتورخانه تاسیسات و یا بعلت آلایندگی هوا در محیط پر دود و آبدارخانه استفاده خواهد شد، هر آشکار ساز حرارت حداکثر ۳۰ متر مربع فضای بسته مسقف با  ارتفاع

۱-۴ متر را  پو شش میدهد .

محل نصب آشکار سازها ی دود و حرارت در بالاترین نقطه سقف و در فاصله دور از تاسیسات هواده  و کوران شدید هوا  میباشد .

درصورت بروز حریق بوسیله آشکارسازهای کشف دود یا حرارت آدرس محل کشف بصورت متنی در مرکز کنترل اعلام حریق نمایان میگردد.

۳- شستی اعلام حریق آدرس پذیر

کشف و اعلام به موقع آتش سوزی می تواند از بسیاری  صدمات به افراد و از بین رفتن سرمایه جلوگیری نماید . شستی ها مانند یک سوئیچ و به صورت دستی عمل می کنند . فرد یا افرادی که به وقوع حریق پی برده اند می توانند با اعمال فشار   اندک و شکستن شیشه  روی شستی ، موجب فعال شدن مدار هشدار حریق گردند .

این شستی ها در اماکن پر تردد ،کنار درب ها ی اصلی و منتهی به  درب ورود وخروج  یا پله فرار در ارتفاع ۱۴۰ سانتیمتری از کف تمام شده بنحوی که در معرض دید عموم  باشد نصب میگردد فاصله طی شده برای رسیدن به هر شستی کمتر از ۳۰ متر است و فاصله شستی تا شستی بعدی کمتر از ۶۰ متر میباشد .

تمامی شستی ها همشکل و در محل مناسب با تباین رنگ کافی نصب میگردد به منظور پیشگیر ی از شکستن بیمورد شیشه شستی ها یک طلق شفاف محافظ شیشه را کاور می نماید .

۴- اعلام کننده شنیداری

آژیر ها  وسایل رایج برای اعلام خطر و هشدار هستند ،

در این مرکز  از آژیر های پر قدرت ۱۱۰ دسیبل به بالا استفاده خواهد شد ، آژیراعلام حریق در ارتفاع ۲۴۰ سانتیمتری از کف تمام شده نصب میگردد فاصله طی شده برای رسیدن به هر آژیر  کمتر از ۳۰ متر است و فاصله آژیر  تا آژیر بعدی کمتر از ۶۰ متر میباشد .

صدای آژیر دارای قابلیت نفوذ از حداقل ۲ درب فلزی  پی در پی ا ست و میتواند اشخاص در حال کار  را  هوشیار نماید.

۵- چراغ اضطراری

چراغ های اضطرای از نوع باطری سر خود است و در صورت قطع برق یا قطع سیم اتصال یافته به چراغ بطور خودکار برای مدت ۳ ساعت روشن میگردد و محدوده ۳ متر مربعی زیر چراغ را روشن می نماید ، بر روی این چراغ بر چسب شفاف راهنمای جهت خروج نمایان است .

۶- تجهیزات کمکی و واسطه ای

–  رله  و بردهای میانجی برای کنترل سیستم فشار مثبت هوا ، دربهای اصلی و تاسیسات مرتبط یا قطع تابلو برق و خطوط تولید کاربرد خواهد داشت

– تجهیزات ارتباطی مانند شماره گیر های خودکار تلفنی و یا خاموش و روشن نمودن برخی تاسیسات مرتبط با اعلام واطفاء حریق کاربرد داشته باشد

۷-نوع سیم و محاسبه افت ولتاژخط

بر طبق مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۳ بخش ۱۳-۸-۰-۸ و طبق دستور العمل سازنده و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کابل یا سیم مصرفی در سیستم اعلام حریق  باید از سطح مقطع مناسب استفاده شده و بر طبق استاندارد NFPA  محاسبه افت طول خط الزامی میباشد در این  مرکز   برای ارتباط دتکتور و شستی  وآژیر ها به مرکز کنترل نیز  از کابل افشان با سطح مقطع ۲x1.5mm²با پوشش شیلد مسی  پر و  غلاف نهاییpvc  بصورت چند لوپ  که ابتدا و انتهای کابل هر لوپ به مرکز کنترل وصل شده است استفاده میگردد .

۸-سیستم آنالیز هوای محیطی و کشف سریع دود

در آزمایشگاهها  بعلت حساسیت بیش از حد نسبت به گرد و غبار  و دود افزون بر آشکار سازها ی دود و حرارت  از سیستم آنالیز کننده هوا و کشف سریع دود یا سایر آلاینده ها استفاده میگردد .

سیستم آنالیز کننده هوا متشکل از یک شبکه  لوله پلاستیکی با نازل مکنده هوا  است که بصورت متعارف این شبکه لوله در ۱ تا ۴ ردیف متناسب  با چیدمان و یا محل استقرار تجهیزات حساس و رک ها  و سقف کاذب نصب میگردد .

انتهای  هر لوله پلاستیکی این شبکه به  سیستم مرکز ی آنالیز کننده هوا که برای اماکن ۱۰۰ تا ۴۰۰ متر مربع مساحت با  طول کمتر از ۵۱ متر  در مدل های متناسب آزمایشگاه انتخاب میشود وصل میگردد .

بدین طریق جریان هوا بطور مستمر از طریق سوراخ های تعبیه شده بر روی لوله ها بسمت مرکز کنترل مکش  میگردد و در مرکز کنترل پردازنده مرکزی هوا ی مکش شده را تست و بر اساس برنامه ریزی نسبت به مقدار دود و یا آلایندگی که میتواند در محدوده  ۰٫۰۰۰۳µ to 10µ   قرار گیرد حساس شده  و هشدار لازم را در محل و همزمان از طریق شبکه  در مرکز کنترل سیستم های حفاظتی مانیتور نمود  .

الزامات عمومی در ایجاد بستر انتقال و نصب تجهیزات سیستم اعلام حریق اتوماتیک :

۱- ایجاد بستر محافظ  سیم ها  در سقف کاذب  و توکار با پوشش لوله  میباشد.

۲- عمده مسیر لوله گذاری در زیر سقف کاذب و تاسیسات و پارکینگ ها بصورت لوله فولادی روکار و مابقی بصورت توکار میباشد .

۳- دتکتور ها در سقف بر روی گچ ، بتون  یا پانل سقف کاذب  پیچ خواهد شد .

۴- در ابتدا و انتهای لوله ها ی روکار  از  برازبوش و برای اتصال لوله با طول بیش از ۱۵ متراز جعبه و گلند استفاده میگردد.

۵- لوله های روکار در زوایای قائمه از زانویی درپوش دار آماده یا لوله خم شده یا لوله فلکسی فلزی استفاده خواهد شد .

۶- محل نصب دتکتور ها در سقف اتاقها مرکز تلاقی قطر ها میباشد و در صورت برخورد با محدودیت همانند  لامپ  و شبکه هواده در فاصله ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتیمتری تلاقی قطر ها مناسب میباشد .

۷-محل نصب شسی اعلام حریق ۱۴۰ سانتیمتر بالاتر از کف تمام شده روی دیوار و با امکان دید ازطولانی ترین فاصله از همه طرف است .

۸- محل نصب آژیر اعلام حریق در ارتفاع ۲۴۰ سانتیمتر بالاتر از کف تمام شده روی دیواراست .

۹- محل نصب چراغ اضطراری  در با لای  سر درب پله فرار  و پاگرد پله های فرار  در مکانهای از پیش تعیین شده میباشد

۱۰- محل نصب کنترل پنل مرکزی اعلام حریق یا مرکز سیستم های حفاظتی است  و در ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتری بالاتر از کف تمام شده میباشد .

۱۱- کابلهای رو کار داخل لوله های فلزی و توکار داخل لوله خرطومی  محافظت میگردد و برای قطب مثبت و منفی از دو رنگ مجزا  با وحدت رویه در کل ساختمان استفاده میشود.

۱۲- ورودی و خروجی سیم ها در داخل جعبه تقسیم ها  شماره گذاری و  یا  لیبل گذاری میگردد.

۱۳-در مرکز کنترل  تجمع هرخط لوپ ، لیبل گذاری شده و روی جفت سیم  شماره همان منطقه طبق نقشه درج شود

۱۴-برای اتصال مرکز کنترل به برق شهری سیم جداگانه از کوتاهترین مسیر به کلید مینیاتوری یا پریز کم مصرف انشعاب گرفته شود و  اتصال به سیم ارت برای تابلو  مرکز کنترل  نیز ضروری میباشد.

۱۵- در داخل لوله های محافظ از چسبانیدن سیم ها بوسیله چسب برق خوداری گردد و قطع سیم ها فقط در جعبه تقسیم و ابتدا وانتهای سر خط دتکتور ها مجاز میباشد.

پیشنهاد برای مطالعه:

جدیدترین سرور دل با پردازنده برادول اینتل

جدیدترین سرور دل با پردازنده برادول اینتل

نمایشگاه ISS

تونل تست دوربین در نمایشگاه ISS سال ۱۳۹۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *