خانه / اخبار / شرکت نوکیا هم وارد بازار خانه هوشمند شد

شرکت نوکیا هم وارد بازار خانه هوشمند شد

شرکت نوکیا برای ورود و عرضه محصولات خانه هوشمند به عضویت اتحادیه Zwave درآمد تا از این بعد یکی از ۴۰۰ تولیدکننده محصولات خانه هوشمند مبتنی بر Zwave باشد. امری که میتواند به گسترش هرچه بیشتر Zwave به عنوان یکی از بزرگترین استانداردهای محصولات خانه هوشمند و اینترنت اشیا (IOT) کمک کند.

پیشنهاد برای مطالعه:

محصولات جدید اویجیلون در سال ۲۰۱۶

محصولات جدید اویجیلون در سال ۲۰۱۶

معرفی محصولات جدید اویجیلون در نمایشگاه isas

معرفی محصولات جدید اویجیلون در نمایشگاه isas