خانه / ویدیو / سوکت شبکه با درجه حفاظت IP66

پیشنهاد برای مطالعه:

دوربین m31 اکسیز Axis

دوربین m31 اکسیز Axis

دوربین چشم ماهی یا fish eye اویجیلون

دوربین چشم ماهی یا fish eye اویجیلون