خانه / تهیه طرح تفصیلی پروژه های حفاظتی و امنیتی

تهیه طرح تفصیلی پروژه های حفاظتی و امنیتی

در سال های اخیر با توجه به افزایش لزوم استفاده از تجیزات حفاظتی ،امنیتی و ایمنی در سطوح مختلف اعم از وزارتخانه ها ،سازمان ها ،ادارات ،شرکت های دولتی و خصوصی و کارخانجات و برگزاری مناقصات مختلف در این حوزه ، از طرفی و لزوم مدیریت منابع مالی و نیروی انسانی برای جلوگیری از افزایش هزینه تمام شده در پروژه ها از سوی دیگر ،مجموعه امنیت مشاور را بر آن داشت تا با بهره گیری از توان تخصصی خود و با استفاده از کارشناسان مجرب در حوزه طراحی سیستم های مذکور خدمات ذیل  را به کلیه شرکت ها ، پیمانکاران  و فعالان این حوزه ارائه نماید:
۱- تهیه نقشه جانمایی تجهیزات
۲-تهیه نقشه کابل کشی
۳-تهیه نقشه لوله گذاری و داکت کشی
۴-تهیه بلوک دیاگرام شبکه و نقشه اتصال تجهیزات